Wednesday, March 11, 2009

310....My BIrthday(rmb it)

Woohoo!!! march 10(310) was my bday...haha...today im ady 18 d lo...for my fren hu was stil 17(mei theng)....Dun jealous la...hahaha....caz ur Bday soon wat...u oso Nearly 18 d ma...wahahaha..anyway i wana to thx all Hu wish me....N thx ur present...i will treasure it....

thx:Mum,bro,Yj,Yk,Melissa,Bithiah,Ken,Darren,Choo Ning,Cui Nii,Cai Qian,Aun Chi,Kai Jun,Guan Kun,Cheryl,Shu Hui,Yi Xian,Zi Hao,Adream,Jia Jin,Li Ann,Evlyn,Keat Yong,Elaine,Steven,Huan Sheng,Grace,Tian Jing,Hanson,Mei Theng....

I LOve U aLLL!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment